תכונות המייצרות עוצמה

חיפוש וגילוי כוחות ועוצמות שנמצאות בנערות על ידי הגדרת התכונות החזקות הקיימות בהן

- צפה במערך -

דימוי עצמי ודימוי גוף חיובי

מהם טווחי התנועה שלי וגבולות הגוף שלי? הגדרת דימוי הגוף והערך העצמי שלי באופן חיובי ובונה

- צפה במערך -

ערב מסכות

פעילות קבוצתית חוויתית המלמד מה המשמעות שאנו שמים על עצמנו מסכות במפגש עם אנשים אחרים

- צפה במערך -